Handwerkzeug

handwerkzeug

Boh­rer, Flie­sen­kreuze, Häm­mer, Kel­len, Maß­bän­der, Mei­sel, Pin­sel, Sätze, Schrau­ben­dre­her, Stech­ei­sen, Zan­gen, Win­kel, Schraubendrehersätze

 • Boh­rer,
 • Flie­sen­kreuze,
 • Häm­mer,
 • Kel­len,
 • Maß­bän­der,
 • Mei­sel,
 • Pin­sel,
 • Sätze,
 • Schrau­ben­dre­her,
 • Stech­ei­sen,
 • Zan­gen,
 • Win­kel,
 • Schrau­ben­dre­her­sätze

Direkt im ebay-Shop bestellen!


zum ebay-Shop